เกี่ยวกับเรา

บริษัท สพาร์ตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีสถานที่จัดตั้งบริษัทอยู่ที่ 88/107 ม.9 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท ดำเนินการจัดจำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ด้านการประสานงานกับบริษัทต่างประเทศ และในประเทศไทย ทั้งหลังคาเมทัลชีท ผนังฉนวน แทงค์น้ำขนาดใหญ่ และถังบำบัดน้ำเสีย เน้นการให้บริการด้านความพึงพอใจกับลูกค้า และคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก สินค้าที่จัดส่ง ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าทันตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้

RCT-60-29-1.jpg

แรดคิงสแปน

เหมาะสำหรับเก็บน้ำที่มีค่า pH ตั้งแต่ 3 ถึง 7 รวมถึงน้ำดื่ม น้ำเสีย น้ำดับเพลิง และอื่นๆ ความจุตั้งแต่ 26  ถึง 3,200 m3

Total Product_Page_4.jpg

คาวา

ระบบหลังคาตะเข็บยืนของเราสามารถขึ้นรูปได้เฉพาะเพื่อให้พอดีกับส่วนโค้ง เส้นโค้ง และมุมของหลังคาของคุณ

Monkeytoe 5.jpg

มังกีโท

ทางเดินมังกีโท เป็นอลูมิเนียม 100% และสามารถปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนดในการเข้าถึงของคุณได้ รายละเอียดการยึดแบบไม่เจาะแบบพิเศษ  ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการรั่วซึมของหลังคาที่เกี่ยวข้องกับการยึดหลังคาแบบเดิม

แผนที่ติดตั้งแทงค์-1.jpg
แผนที่ติดตั้งแทงค์-4.jpg

พันธกิจ 

1. ให้บริการจำหน่าย ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ กังหันลม

ถังบำบัดน้ำเสีย ถังน้ำดื่มและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล

2. ส่งมอบงานตรงเวลา ยึดมั่นในหลักคุณธรรม

3. มุ่งเน้นที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าด้วยความจริงใจ

4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5. นำระบบไอทีมาใช้ในงานด้านการจัดการและการตลาด

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นเป็นผู้นำ ที่ให้บริการ จำหน่าย ติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ กังหันลม ถังบำบัดน้ำเสีย ถังน้ำดื่มและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ

Total Product.jpg
เรือนจำหญิง ชลบุรี_210809_148.jpg

นโยบาย

บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า ส่งมอบงานตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง