top of page

พ. 05 มิ.ย.

|

ไบเทคบางนา

ไทยวอเตอร์กรุงเทพ

ถังเก็บน้ำและการพาณิชย์

ปิดแล้ว
ดูอีเวนท์
ไทยวอเตอร์กรุงเทพ

เวลาและสถานที่

05 มิ.ย. 2562 10:00 – 08 มิ.ย. 2562 19:00

ไบเทคบางนา, ไบเทคบางนาแขวง บางนาเขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

ถังเก็บน้ำและการพาณิชย์

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page