ส. 14 ก.ย. | มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ได้รับเกียรติ์จาก มหาวิทยาลัยมหิพลศาลายา เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษในวันปฐมนิเทศ
Registration is Closed
วิทยากรพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เวลาและสถานที่

14 ก.ย. 2562 10:00 – 16:00
มหาวิทยาลัยมหิดล, 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 ประเทศไทย
Registration is Closed

แชร์อีเวนท์นี้