ค้นหา

ถังน้ำ รุ่น RCT15-22 (15,505 Liter) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.995 เมตร สูง 2.2 เมตร สำหรับน้ำดื่ม